Stipendium för uppsatsförfattare

TAM-Arkiv utlyser ett stipendium för uppsatsförfattare som under det gångna året har lagt fram en särskilt förtjänstfull akademisk uppsats som behandlar tjänstemanna- eller akademikerrörelsens historia, alternativt förhållanden inom ett eller flera tjänstemanna eller akademikeryrken.

Handledare och examinatorer inom högre utbildning, liksom enskilda uppsatsförfattare kan sända in uppsatser till TAM-Arkiv för bedömning.

En bedömningskommitté utsedd av TAM-Arkivs forskningsråd föreslår en eller flera uppsatser till stipendiebelöning.

Stipendiet utdelas i samband med ett sammanträde inom TAM-Arkivs forskningsråd eller vid ett evenemang anordnat av ett av TAM-Arkivs medlemsförbund.

Årligt inlämningsdatum är den 15:e februari. Uppsatser som bedöms skall vara godkända tidigast januari året innan. Prissumman är max 30 000 och kan delas mellan flera författare.

Ett plus kan vara att författaren använt sig av TAM-Arkivs källmaterial.

Uppsatserna skickas per post till:

TAM-Arkiv
Grindstuvägen 48-50
16733 Bromma

Märk kuvertet "Forskningsrådet"