Originalhandlingar - STF:s verksamhetsberättelser 1870-1973

Här kan du läsa berättelsernas beskrivande text (vissa år i sammandrag). År 1870-1883 och 1890-1915 ingår även redogörelse för föreningens räkenskaper. År 1882-1915, 1927, 1935 och 1972-1973 återges verksamhetsberättelserna i den form som publicerades i Teknisk Tidskrift. Verksamhetsberättelsen från år 1921 saknas. Verksamhetsberättelserna kan studeras i sin helhet hos TAM-Arkiv.