Publikationer

TAM-Revy

TAM-Arkiv ger ut TAM-Revy. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid, olika yrkesgrupper och arbetslivets förändring, rapporterar om forskning, aktuellt på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet.

TAM-Revy nr 2 / 2012

TAM-Revy nr 2 2012

» Arbetsterapeuter - en välfärdsstatsprofession
» Intervju med TCO:s f.d. ordf Inger Ohlsson-Örtendahl
» Framtidsbilder - kön, reproduktion och arbete
» SLF - Det sista tjänstemannaförbundet 100 år
» Vad är manligt och kvinnligt hos ingenjörerna?
» Musikens roll i tjänstemannarörelsen
» Skrivmaskinen och kontoret
» Läs som PDF

→ Tidigare utgivna TAM-Revy

Suveränitet och samverkan - Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling", TCO/TAM 1989.

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling"

Vid 1989 års TCO-kongress tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn av TCOs organisationsplan. Ett av utredningens första beslut var att initiera en historisk studie av arbetet med organisationsfrågorna inom TCO och dess föregångare. Thord Wallén analyserar i sin bok några viktiga skeenden och ger nya perspektiv på tjänstemannarörelsens utveckling. Genom sitt omfattande empiriska material kan boken tjäna även som uppslagsverk.

Sidor

Alla publikationer

→  Lista över samtliga publikationer utgivna av TAM-Arkiv