Personal på TAM-Arkiv

E-postadresser konstrueras enligt fornamn.efternamn@tam-arkiv.se eller fornamn.efternamn.efternamn@tam-arkiv.se och utan å, ä, ö, é.

Arkivchef

Lars-Erik Hansen arkivchef
08-54 54 15 61

Arkivarier

Björn Holmberg arkivarie, arkivdepå och forskarförfrågningar
08-54 54 15 64

Ylva Taubert Lindberg arkivarie
08-54 54 15 66

Jim Löfgren arkivarie, webb och fotografier
08-54 54 15 65

Maria Jonsson arkivarie, arkivredovisning och webb
08-54 54 15 63

Arkivassistenter

Klela Stenberg arkivassistent, reception
08-54 54 15 67

Leif Jacobsson arkivassistent, redaktör TAM-Revy
08-54 54 15 68

Stig Sjökvist arkivassistent
08-54 54 15 71