Originalhandlingar - världen som arbetsfält

Se gärna platsannonsen ”Att arbeta i u-land” från SIDA ur Teknisk Tidskrift.

I Svenska Teknologföreningens (STF:s) utlandsmatrikel från 1967 kan du studera en förteckning över föreningens medlemmar som under denna tid verkade/bodde utomlands och var de verkade.