Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF

Här kan du själv följa upp och läsa flertalet av de arkivkällor som Maja Fjaestad hänvisar till i sin text om ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF. Samtliga källor som hämtats ur Svenska Teknologföreningens eller Sveriges Ingenjörers arkiv på TAM-Arkiv (och som inte är tryckt litteratur) har skannats.

Här finns bland annat ett flertal protokoll, bilagor till protokoll, interna PM rörande organisationsförändring och då aktuella broschyrer om det nybyggda ingenjörshuset. Du kan här också följa rapporteringen om ingenjörshusprojektet i STF:s verksamhetsberättelser mellan 1962-1971.