Originalhandlingar – Ingenjören i världen

I Svenska Teknologföreningens (STF:s) utlandsmatrikel från 1967 kan du se en förteckning över medlemmar som då verkade/bodde utomlands.

I verksamhetsberättelserna nedan kan man se exempel på hur STF rapporterade sina utlandskontakter. Är du intresserad av att läsa fler verksamhetsberättelser, gå vidare till avdelning Arkivet. Nedan finns också en informationsbroschyr från STF på engelska riktad till en internationell publik.  I dokumentet Statement WFEO/UPADI/FEANI kan vi läsa ett uttalande från ”the international community of engineers” till 1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön.  Som signatur för FEANI syns STF:s dåvarande vd Bertil Sjögren. Detta dokument behandlas även i artikeln Miljörörelsen och ingenjörsrollen. På fotot nedan från EUSEK-konferensen i Stockholm 1965 finns Sjögren med (sittande tredje från vänster).