Föredrag av Hannes Alfvén

I Svenska Teknologföreningens organ Teknisk Tidskrift publicerades flera föredrag av Hannes Alfvén. Här kan du läsa fem föredrag: Alfvéns installationsföreläsning den 10/5 1941 i samband med tillträdandet av professuren i teoretisk elektroteknik med mätteknik vid KTH; tre föredrag som Alfvén hållit för Svenska Elektroingenjörsföreningen (SEIF, avdelning inom STF) 1945, 1948 respektive 1956; samt föredraget "Magneto-hydrodynamik och fusion" som Alfvén höll vid en konferens om atomenergins fredliga användning i Geneve 1958.

I STF:s verksamhetsberättelser redogörs noggrant för de föredrag som hållits inom föreningen och här kan vi finna andra föredragstitlar av Hannes Alfvén. Nedan finns två exempel ur verksamhetsberättelserna från 1966 (sid 14) och 1967 (sid. 19) där man dokumenterat att professor Hannes Alfvén hållit föredrag för STF:s Avdelning för Kärnteknik om "Fusionsenergin" respektive "Om antimateria".