Greta Woxén - medlem i STF

Greta Woxén var medlem i Svenska Teknologföreningen en kortare period. I Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier, del II (från 1937) finns kortfattade biografiska texter om både Greta Woxén och Vera Sandberg. Nedan kan du öppna och läsa texten om Woxén - tyvärr finns inget foto till texten.

Som bifogad fil finns också den teckande serien "En dag som kvinnlig teknolog och som manlig". Serien, hämtad ur tidskriften Blandaren från 1927, ger en bild av den kvinnosyn som kunde möta kvinnliga studenter. Greta Woxén gick på KTH när serien publicerades. Samma år startade hon Kvinnliga Teknologers Sammanslutning på KTH.

Under avdelning Arkivet och rubriken Medlemsmatriklar (under Svenska Teknologföreningens arkiv) finns flera digitaliserade exempel ur STF:s medlemsförteckningar.

Artiklar