Vera Sandberg - medlem i STF

Vera Sandberg var medlem i Svenska Teknologföreningen under en kortare period. I Svenska Teknologföreningen 1861-1936 Biografier, del II (från 1937) finns kortfattade biografiska texter om både Vera Sandberg och Greta Woxén. Nedan kan du öppna och läsa texten om Sandberg.

Under avdelning Arkivet och rubriken Medlemsmatriklar (under Svenska Teknologföreningens arkiv) finns flera digitaliserade exempel ur STF:s medlemsförteckningar.

Artiklar