Originalhandlingar - Morgondagens Män

Här kan du själv studera ett urval av de originalhandlingar som ligger till grund för texten Morgondagens Män. Både manuskriptutkastet och informationsfoldern "Matematik - ditt yrke" finns att läsa i sin helhet.

De teknologer som utförde programmet skrev (interna) verksamhetsberättelser till förbundet - två av dessa har digitaliserats (Hermanssons och Frisks). Vidare kan du som är intresserad själv följa STF:s rapportering om Morgondagens Män i förbundets tryckta verksamhetsberättelser åren 1959-1965.