Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift

Nedan finns anmälan från det första ordinarie numret av Teknisk Tidskrift samt ett urval sidor ur tidskriftens 25- och 100-årsjubileumsnummer.

Under avdelning Arkivet och rubriken Svenska Teknologföreningens arkiv finns en artikel om Teknisk Tidskrift i arkivet. Där kan du studera ett flertal digitaliserade exempel, bland annat på den föreningsinformation som löpande rapporterades i tidskriften, på tryckta föredrag, artiklar, illustration och ritningar.

I Svenska Teknologföreningens digitaliserade verksamhetsberättelser kan man följa rapporter om Teknisk Tidskrift årsvis. Ofta sammanfattas informationen i verksamhetsberättelserna under en egen rubrik för Teknisk Tidskrift.