Originalhandlingar - Teknisk Tidskrift i arkivet

Här finns ett antal exempel ur Teknisk Tidskrift, främst från den första tiden på 1870-1890-talet: bland annat artiklar med illustrationer och ritningar samt exempel på den föreningsinformation för STF som löpande publicerades i Teknisk Tidskrift (verksamhetsberättelser, föredrag mm.). Här finns även ett antal kortare historiker om/ur tidskriften.

Det kan vara nog så spännande att läsa notiser ur tidskriften - se gärna exemplet från tidskriftens första nummer 1871. Där kan vi både få information om vad analyser av "kommunisternas antändningsämnen" visat liksom vad man kan använda blandning av galla från nötkreatur, lut från en tvålkokare, terpentin och piplera till! Och hur står sig gasbelysning i konkurrens med elektrisk belysning egentligen? Detta diskuterades flitigt av ingenjörerna 1880 - se föreningsinformationen nedan.