Originalhandlingar - STF historiker

Här kan du läsa exempel både ur kortare historiska beskrivningar och längre tryckta historiker över Svenska Teknologföreningen. Här finns även två informationsbroschyrer om STF - en av dessa är på engelska.

Se gärna den äldsta handskrivna beskrivningen över föreningens bildande från 1861 eller valda utdrag ur Holmbergers längre historik (STF 1861-1911) med framsida, förord, inledning, innehålls- och bilageförteckning samt bilagorna II-X och hela kapitel IV (som behandlar avdelningarnas historia). Holmbergers bok kom ut i samband med föreningens 50-årsjubileum.

Artiklar