Originalhandlingar - STF Handböcker

I Svenska Teknologföreningens Handböcker publicerades 1891-1958 de normer som föreningen tagit fram. För dig som är intresserad att veta mer - se gärna nr 1 från 1891 där bakgrunden till handboksserien beskrivs i förordet (sid 1-11 med framsida, titelblad, förord och inledning har skannats).

Här finns också två förteckningar över STF Handböcker (ej kompletta), ett bildgalleri med några framsidor ur serien och en informationsaffisch med regler för arbetstransmissioner som följde handbok nr 1 (andraupplagan 1919).

BILDGALLERI [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Artiklar