Originalhandlingar - STF stadgar och Hederskodex

Här kan du läsa STF:s hederskodex och studera de första stadgarna från 1885 (då föreningen hette T.I), ”Stadgar, ordningsregler och arbetsordningar” för både STF och för de olika avdelningarna från åren 1922 och 1939, stadgar från 1954 samt stadgar med förslag till ny organisation för  Sveriges Civilingenjörsförbund STF-CF från 1973 (efter fusionen).