Originalhandlingar - CF stadgar

Här finns CF:s förslag till stadgar från 1953 liksom stadgarna för den nya organisationen från 1973/1974.

Broschyren "Ny organisation" med stadgar från 1973 är hämtad ur Svenska Teknologföreningens oförtecknade arkiv (beståndskod 719).

Artiklar