Originalhandlingar - CF protokoll

Här finns ett urval protokoll ur CF:s bevarade arkiv (som ingår i Sveriges Ingenjörers arkiv).

De protokoll som skannats är: CF:s första protokoll från 1954, ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 samt de första protokollen för den nya organisationen från 1974. Se gärna också artikeln "Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF" under Ingenjörens sekel - där hittar du fler skannade originaldokument ur CF:s arkiv, bland annat stämmo-, presidie- och styrelseprotokoll samt protokollbilagor.

Artiklar