Originalhandlingar - CF verksamhetsberättelser

Här kan du läsa Sveriges Civilingenjörsförbunds, CF:s, verksamhetsberättelser för åren 1954, 1964, 1974, 1984 samt 1994. ”Det gamla” CF startade sin verksamhet 1954. 1974 tillkom CF i ny organisation (genom en fusion mellan CF och Svenska Teknologföreningen, STF) under namnet Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF.

Verksamhetsberättelsen är en skriftlig beskrivning över en organisations verksamhet under en avgränsad period.