Leverera fotografier

Är du medlem i eller deponent hos TAM-Arkiv vill leverera bilder?

För att bilderna ska ha ett källvärde gäller att de är försedda med information om ursprung, årtal och motiv. Fotograf och rättigheter bör anges för att bilderna ska kunna användas t.ex. för att berätta om er historia. Om fotografiet publicerats är uppgifter om tidskrift och nummer av mycket stort värde. Detsamma gäller bildregister eller annan information som kan ge nycklar till bildernas motiv och sammanhang. Se följande guide.

→ Beskrivning av fotografier

TAM-Arkiv saknar i stor utsträckning fotografier från 1990-talet och 2000-talet som är försedda med information för att ha ett källvärde enligt ovan. För att kunna dokumentera samtiden uppmuntrar vi våra medlemmar att lägga vikt vid bildleveranser. Ett fåtal väl dokumenterade bilder är bättre än en samling med oanvändbara. CD-skivor utan bildinformation blir snabbt helt värdelösa med avseende på att bevara fotografier för framtiden. Planera därför hellre en ordnad leverans av ett mindre antal genomgångna bilder.

Leverans av digitala fotografier

Idag används har digital fotografi nästan helt tagit över och då är det inte alltid man gör någon papperskopia av bilden — även om det är en god arkivförsäkring . Det som är viktigt att tänka på, om man vill leverera digitala bilder, är att filerna är döpta på ett sätt som gör det möjligt att identifiera och söka bland dem och att de har en hög bildupplösning. En åtföljande strukturerad beskrivning av bilderna (metadata) är oundgänglig för att de ska ha ett framtida värde.

Här beskrivs vad vi önskar beträffande bildformat och information om bilderna vid leveranser av digitala fotografier:

TAM 8:2012 REKOMMENDATION - Digital arkivering för vanliga användare (pdf)

Leverera utskrifter

Det långsiktiga digitala bevarandet och återsökningen av fotografier är ännu inte säkert löst för framtiden. Utvalda pappersbilder i god kvalitet, är en god kompletterande framtidsförsäkring.

Ett alternativ är att välja ut ett antal digitala bilder, beställa utskrifter i något större storlek på bra arkivbeständigt papper hos en fotofirma, samt beskriva urvalet i sin helhet i ett medföljande dokument och motivet med blyerts på baksidan av kopiorna.

Leverera gärna samtidsbilder!

TAM-Arkiv är mycket intresserade av kvalitativa mindre urval av fotografier från senare decennier som illustrerar våra medlemmar och organiserade yrkesgrupper.

TAM-Arkivs bildbestånd utgörs idag till större del av papperskopior, äldre och fram till början av 1990-talet. Med den digitala bildhanteringen riskerar en stor lucka att uppstå i arkiven. Samtidigt tenderar nyare inkomna bilder allt oftare att sakna information för identifiering.

En tillräcklig dokumentation samt även information om fotograf och bildrättigheter krävs för att kunna använda bilder i olika sammanhang i framtiden. T.ex. för jubileumshistoriker, böcker, TAM-Arkivs webbplats och medlemmarnas profilsidor, för forskare och andra beställare.