Hantering av fotografier

Fotografier och bilder är lättillgängliga och ger en omedelbar beskrivning av verkligheten, som ord sällan kan ersätta. De kompletterar därför ett traditionellt pappersarkiv på ett bra sätt. Detta förutsätter naturligtvis att man vet vad de föreställer, annars förlorar de helt och hållet sitt källvärde.

Fotografier som arkivmaterial

Fotografier är ett ömtåligt material och kräver speciell förvaring. Ett bildarkiv kan innehålla en rad olika fotografiska material och olika kemiska ämnen som kräver olika åtgärder och förvaring, men det finns vissa huvudregler som är gemensamma för dem alla.

De största hoten mot bilderna är olika föroreningar som finns i atmosfären och i förvaringsmaterial samt ett olämpligt klimat. Optimalt bör förvaringslokalen vara mörk, dammfri och hålla en temperatur på högst 18 grader och cirka 40 procent luftfuktighet. Framförallt är det viktigt att försöka hålla ett jämnt klimat eftersom variationer i främst temperatur ökar hastigheten i nedbrytningsprocessen.

När man handskas med fotografier ska man alltid ha bomullsvantar på sig. Hudfett påverkar emulsionen och är en grogrund för bakterier och mögel. Även nytvättade händer ger fingeravtryck. Använd därför alltid rena torra bomullsvantar och undvik att ta på fotografiets yta. Håll alltid i kanterna vid hantering.

En annan sak som utmärker fotografier i arkivsammanhang är att de är tidskrävande att beskriva eftersom de bör förtecknas på dokumentnivå, det vill säga var och ett för sig, till skillnad från andra arkivhandlingar som oftast förtecknas på dokumentklassnivå.

Förvaring och hantering

Förvara bilderna i syrafria kuvert speciellt avsedda för fotografiskt material. Tips om inköpsställen, se nedan.

  • Skriv uppgifter om bilden med blyerts på kuvertet. Se vidare under Beskrivning av fotografier.
  • Skriv dessutom uppgifter om bilden på dess baksida, med en blyertspenna av mjuk grad på baksidan nära ovan- eller nederkanten. Använd ej bläck eller tusch.
  • Förvara fotokuverten med bilderna i syrafria arkivkartonger.
  • Använd alltid bomullsvantar vid handhavande och arbete med bilderna.
  • Se upp med tejp, klister, gem och plastfickor. Dessa material skadar bilden och skall plockas bort.

Arkivmaterial

ABM Produkter
www.abmprodukter.se
Museiservice ABM AB
www.museiservice.se