Forskningsrådet

Det övergripande ansvaret för forskningsfrämjandet ligger på TAM-Arkivs forskningsråd.

→ Mer om forskningsrådets uppdrag

Rådet började sin verksamhet hösten 1987 och har idag följande sammansättning:

  • Birger Simonsson (rådets ordförande), professor i historia, Göteborgs universitet
  • Ken Bjerregaard, fil mag i historia. Förbundssekreterare på TCO
  • Per Dahl, arkivchef, Nordiska muséet
  • Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet
  • Anders Kjellberg, professor i sociologi, Lunds universitet
  • Lars Kvarnström, lektor i historia, Linköpings universitet
  • Sofia Seifarth, forskningschef vid Arbetets museum i Norrköping
  • David Sjögren, postdoktor i historia, Umeå universitet
  • Malin Thor Tureby, fil.dr och universitetslektor, Malmö högskola
  • Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, Intstitutet för social forskning (SOFI)

Bakgrunden till TAM-Arkiv:s forskningsråd

Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess akademikergrupper.