Forskarservice

I TAM-Arkivs uppdrag ingår att främja historisk forskning. Arkivet är öppet för alla besökare: forskare, studenter, våra medlems­grupper och allmänhet.

Forskarsal och bibliotek

I forskarsalen finns åtta forskarplatser. Besökare har tillgång till databassökning, referensbibliotek, internetuppkoppling, förvaringsskåp, kopieringsutrustning och pentry. Det finns även ett bibliotek med samhällsvetenskaplig och historisk litteratur som berör de arkivbildare vars arkiv förvaras på TAM-Arkiv. Biblioteket innehåller bl.a. ett betydande bokbestånd med anknytning till den svenska skolan och till pedagogisk forskning.

TAM-Arkiv har inte någon särskild forskarexpedition. Vid beställning av lån och vid behov av hjälp vänder man sig till den jourhavande arkivarien. Framtagning av handlingar kan i allmänhet ske utan väntetid. TAM-Arkiv har så kallad inlåningsrätt, vilket innebär att vi kan låna in material från arkiv ute i landet, allt i den mån så medges av vederbörande institution. På motsvarande sätt lånar TAM-Arkiv i begränsad omfattning ut material till institutioner med inlåningsrätt utanför Stockholm.

Beställningar och frågor

Förfrågningar om arkiv och handlingar kan mailas till tam-arkiv@tam-arkiv.se

Specificera din förfrågan så väl som möjligt. Ange vilket arkiv eller ämnesområde du efterfrågar, samt ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Avgifter

Att besöka oss, söka i våra databaser och beställa fram arkivmaterial är kostnadsfritt. Däremot tar vi en avgift för de kopior du vill ta eller om du vill att vi ska skanna in bilder.

Kopiering:
A4: 2kr /st
A3: 4kr /st

Skanning:
startkostnad 100 kr + kostnad på 50 kr per bild
bränning på CD-skiva 145 kr.