MBL, artikel TCO-tidningen nr 3 1979

Två artiklar om medbestämmandelagen ur TCO-tidningen nr 3 1979. "Det är arbetsgivarna och inte MBL som skapar byråkrati" "MBL har ökat de anställdas inflytande"

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/926
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2013-01-18 16:30

Medbestämmandet, TCO, dokumentgrupp