Medbestämmandet, artiklar i TCO-tidningen nr 10 1982

Medbestämmandet, artiklar i TCO-tidningen nr 10 1982. Ledare om Medbestämmandeavtal. Illustration, satirteckning. Stig Ahlin om medbestämmandeavtalet. Reaktioner på medbestämmandeavtalet.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/901
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2013-01-18 16:35

Medbestämmandet, TCO, dokumentgrupp