Platsannons SIDA, Teknisk Tidskrift 1977

Platsannons ”Att arbeta i Uland” från organisationen SIDA, ur Teknisk Tidskrifts sista nr 1977:19-20, sid 70.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/361
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 09:00

Originalhandlingar - världen som arbetsfält