STF Stämmoprotokoll 1972-05-24

”Protokoll fört vid Svenska Teknologföreningens ordinarie vårstämma den 24 maj 1972 i ingenjörshuset, Stockholm”. Med bilagor: Revisionsberättelse, förslag till ändringar stadgar samt underlag för stämmoförhandlingarna. Kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/372
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:06

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF