STF Brev Härlin SMR, 1972-05-29

Brev från Olof Härlin, ordförande i Svenska Mekanisters Riksförbund (SMR) 1972.05.29 till Svenska Teknologföreningen. Brevet är en bilaga till presidieprotokoll 1972-06-05, ”Protokoll fört vid presidiemöte måndagen den 5 juni 1972 i Ingenjörshuset”. Maskinskrivet dokument, kopia. STF:s oförtecknade arkiv, arkivbox märkt ”STF Arkiv, Presidium Kod 05 1972”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/371
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 12:51

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF