STF Brev Axelsson SMR 1971-11-30

Brev från Jan von Axelson (stämmodelegat från Svenska Mekanisters Riksförbund, SMR) till styrelsen Svenska Teknologföreningen, 1971-11-30. Brevet är en bilaga till presidieprotokoll 1971-12-08, ”Protokoll fört vid extra presidiemöte onsdagen den 8 december 1971 i Ingenjörshuset”. Den skannade filen innehåller även svar att brevet mottagits från Bertil Sjögren, STF. STF:s oförtecknade arkiv, arkivbox märkt STF Arkiv, Presidium Kod 05 1971.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/370
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 12:50

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF