STF Broschyr Ingenjörshuset Ingenjörshusets Kontorshotell 1967

Tryckt folder/broschyr ”Ingenjörshusets Kontorshotell”, 1967. Stämplat: TILLHÖR ARKIV STF, Utförd./Ank. 24.2.67, Kodnr 28 (605), Makuleras DOK. STF oförtecknat, SE/TAM/719, i arkivbox märkt ”PR-verksamhet Kod 28 1964-1972”. Det finns vissa skillnader i denna broschyr mot den senare kopia bifogad i brev J-E Larsson 26-11-1971 (ur 713/F11a:8), skannad filnamn713_Broschyrkopia_IngenjorshusetsKontorshotell_brevLarsson.pdf och title: CF Broschyr Ingenjörshusets kontorshotell, kopia 1971). Bl a saknas kontor typ D i den senare.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/369
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 12:50

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF