CF Broschyr Ingenjörshusets kontorshotell, kopia 1971

Broschyr Ingenjörshusets kontorshotell, kopia bifogad i brev ”Lokaler i Ingenjörshuset”, Jan-Erik Larsson, 26.11.71/JEL/ma. Här har både kopian av broschyren och brevet skannats i samma fil.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/368
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-13 23:05

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF