CF till Stockholms Fastighetskontor 1975-01-24, om stadsplaner kvarteret Hammaren

”Vissa frågor rörande stadsplaner m m i kvarteret Hammaren”, skrivelse undertecknad Alfred Nettelbrandt och Bertil Håård från Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF till Stockholms Fastighetskontor 1975-01-24. Maskinskrivet dokument, kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/367
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 12:47

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF