CF Anförande C Hagson, STF höststämma 1972-11-27

”Anförande vid STF:s ordinarie stämma den 27 november 1972”, Carl Hagson. Maskinskrivet dokument, Hn/GH 1972-12-13, stämplat: CF 14 dec 1972”

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/365
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 12:45

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF