CF Motion Persson CF vårfullmäktige 1973

Motion till CF:s ordinarie vårfullmäktige 1973 angående STF:s och CF:s framtida organisation”, Åke Persson (TFF-ledamot CF:s fullmäktige), 30 mars 1973. Maskinskrivet dokument med bilaga, kopia. Stämplat: CF 3 apr. 1973 Diarienr 843/73 UN, kopia AN.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/386
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:22

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF