STF Stämmoprotokoll 1973-11-26

”Protokoll fört vid Svenska Teknologföreningens ordinarie höststämma den 26 november 1973 i Ingenjörshuset”. Med förteckning över närvarande stämmodelegater samt över elektorer. Kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/385
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:21

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF