STF Organisationskommitténs (OK 71:s) förslag omorganisation 1973

”OK 71:s förslag till omorganisation”, A Nettelbrandt 1973-02-28. Sänt till Svenska Teknologföreningen (och primärorganisationerna, avd. 1 inom STF samt CF) från Sveriges Civilingenjörsförbund. OK är förkortning för organisationskommittén. Kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/384
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:20

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF