CF-STF organisationskommitté s godkännande förslag stadgar och ramavtal

”Undertecknade ledamöter i CF-STF organisationskommitté förklarar härmed att…”. Godkännande av förslag nr 13 till stadgar för nya organisationen CF-STF liksom av utkast nr 10 förslag till ramavtal mellan Sveriges Civilingenjörsförbund, Svenska Teknologföreningen samt STF:s och CF:s nuvarande primärorganisationer jämte avgiftstablå, Stockholm 1972-12-15. Stämplat: CF 3 jan 1973.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/383
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:19

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF