STF Stämmoprotokoll 1973-05-22

”Protokoll fört vid Svenska Teknologföreningens ordinarie vårstämma den 22 maj 1973”. Med bilagor: förteckning över stämmodelegater samt nedtecknat uttalande med brev i till detta av Haakon Gustaf Saxlund. Kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/382
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:18

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF