STF Styrelseprotokoll 1973-05-04

”Protokoll från extra styrelsesammanträde (1973 nr 4) inom Svenska Teknologföreningen och AB Ingenjörshuset den 4 maj 1973”. Kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/381
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:17

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF