PM angående tänkbara utvecklingslinjer, internt råutkast CF 1971

”PM ang. tänkbara utvecklingslinjer. Internt råutkast.” Sveriges Civilingenjörsförbund, 1971-07-06.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/380
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:16

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF