STF Presidieprotokoll 1972-09-04

Svenska Teknologföreningen, Protokoll fört vid presidiemöte måndagen den 4 september 1972 i Ingenjörshuset. Märkt TILLHÖR ARKIV STF, Utfärd./Ank 4.9.72, Kodnr 05, Makuleras DOK. I skannade filen även föredragningslista. STF:s oförtecknade arkiv, arkivbox märkt ”STF Arkiv, Presidium Kod 05 1972”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/377
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:12

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF