STF Höststämman diskussion om omorganisation 1972-11-27

Noteringar från höststämma, den 27.11.72, diskussion betr. den planerade omorganisationen CF_STF. Punkt 9”.. Maskinskrivet dokument, stämplat: CF 4 dec. 1972. Här får vi följa diskussionens olika inlägg.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/422
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-11-20 13:35

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF