Avtal STF och CF 1971-11-12

Avtal mellan Svenska Teknologföreningen och Sveriges Civilingenjörsförbund, den 12 november 1971. Märkt: Kod 01 DOK. Kopia.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/375
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:10

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF