STF Styrelseprotokoll 1971-11-15

”Protokoll fört vid styrelsesammanträde inom Svenska Teknologföreningen och AB Ingenjörshuset den 15 november 1971”. Med bilaga: brev från Svenska Bergmannaföreningens (SBF) styrelse till styrelsen för Svenska Teknologföreningen. STF oförtecknat, SE/TAM/719, i pärm ”Original protokoll 1969-1974 samt 1963”.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/373
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 13:07

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF