STF Broschyr Ingenjörshuset 1970

Broschyr ”Ingenjörshuset ” från 1970 av Svenska Teknologföreningen. I broschyren redovisas produktionskostnad och tidsplan. Broschyren är illustrerad med bilder från huset. Ingenjörshuset uppfördes av Svenska Teknologföreningen och var färdigbyggt 1969. STF oförtecknat. Skannat exemplar ur STF oförtecknat, pärm märkt ”Utsändningar 1970, STF:s STYRELSE”. Förtecknat exemplar i SE/TAM/719:A1:7

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/363
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-28 12:36

Originalhandlingar - Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF