Statement WFEO/UPADI/FEANI till United Nations Conference on the Human Environment 1972

”To the United Nations Conference on the Human Environment”, signerat Robert Gibrat (WFEO), Roy Emery (UPADI) och Bertil Sjögren (FEANI), Stockholm 1972-06-12. Kopia stämplad TILLHÖR ARKIV STF, Utfärd./Ank. 12.6.72, Kodnr 617.-7 (27-202/9), Makuleras DOK). WFEO är förkortning för World Federation of Engineering Organizations, UPADI för Pan-American Federation of Engineering Societies och FEANI för European Federation of National Associations of Engineers. United Nations Conference on the Human Environment (1972 års FN-konferens om den mänskliga miljön) hölls i Stockholm 1-16 juni 1972.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/351
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 14:03

Originalhandlingar – Ingenjören i världen