Föreläsning Hannes Alfvén, Teknisk Tidskrift 1941

Alfvén, Hannes: ”Elektronen och Elektrotekniken” Alfvéns installationsföreläsning den 10/5 1941 i samband med tillträdandet av professuren i teoretisk elektroteknik med mätteknik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Teknisk Tidskrift, 1941:22, sid 246-249 (sidhänvisning till inbundet årsband 1941, föreläsningen ingår i häfte 22, den 31 maj 1941). STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719, Teknisk Tidskrift.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/355
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 14:34

Föredrag av Hannes Alfvén