Renare Vatten! Teknik och Samhälle 1968, sid 1-23

”Renare vatten! En utredning och ett handlingsprogram från kemiingenjörerna inom Svenska Teknologföreningen”. Teknisk Tidskrifts förlag 1968. Renare vatten! är första skriften i serien ”Teknik och samhälle” som gavs ut av Teknisk Tidskrifts förlag. Här skanning av bokens första hälft, sidorna 1- 23, framsida.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/347
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 14:00

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen