Informationsbroschyr Svenska Teknologföreningen Några fakta

”Svenska Teknologföreningen Några fakta”. Trolig datering 1960-tal (senast januari 1965), skannat exemplar är bilaga till ett brev daterat januari 1965, se separat fil: 719_F2i_2_Inbjudan_Diskussion_Departementsråd_Sjögren_STF_1966.pdf Title: Inbjudan diskussion till departementsråd, Sjögren STF 1965

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/346
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 13:59

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen