Inbjudan diskussion till departementsråd, Sjögren STF 1965

Inbjudan till planerad diskussion med departementsråd mfl. 10 januari 1966. Från Bertil Sjögren, verkställande direktör i Svenska Teknologföreningen till departementsråd. Utsänt 1965-12-21.Osignerad kopia. Innehåller även förteckning över mottagare av inbjudan. Bilagor (program, broschyr och svarskort) skannat som separata filer (ej svarskort). Title: Informationsbroschyr Svenska Teknologföreningen Några fakta Filnamn bilagor: 719_F2i_2_Informationsbroschyr_STF_NågraFakta.pdf

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/344
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-27 13:55

Originalhandlingar – Miljörörelsen och ingenjörsrollen